Over ons

Ontstaan van de Stichting

De Stichting Education4life is een initiatief van Anneke Westerhof en Frans Schuurmans. Zij hebben al jaren ervaring met ontwikkelingswerk, met name in Cambodja, en komen daarbij veelvuldig in aanraking met jongeren die weinig uitzicht hebben op een goede toekomst. Zelf ondersteunen zij daarom al enige jaren studenten bij het volgen van een beroepsopleiding. Van daaruit is het idee ontstaan om een stichting te starten die jongeren financiële ondersteuning biedt voor het volgen van een beroepsopleiding, om op deze manier meer jongeren aan een beter toekomstperspectief te helpen. De verslagen van onze werkbezoeken vindt u hier: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 20222023

Werkwijze

Education4Life is een kleinschalige stichting die werkt met contactpersonen in de landen waar de Stichting jongeren ondersteunt bij het volgen van een beroepsopleiding. De contactpersonen wonen en werken in het land en kennen de situatie aldaar. Zij brengen de Stichting in contact met jongeren die zonder financiële hulp van buitenaf niet in staat zouden zijn om een beroepsopleiding te volgen. De Stichting betaalt het schoolgeld voor een beroepsopleiding voor deze jongeren. Gedurende de opleiding onderhouden de contactpersonen contact met de jongeren, en koppelen hun voortgang terug aan de Stichting.

Momenteel ondersteunt de Stichting 21 jongeren in drie verschillende landen: Cambodja, Congo en Thailand. De keuze voor deze drie landen is pragmatisch, de Stichting had hier namelijk al contacten. Het is de ambitie van de Stichting om in de toekomst meer jongeren in deze landen en ook in andere landen te gaan ondersteunen.

Het volledige beleidsplan  van Education4life vindt u hier.

Ons  jaarverslag 2023 vindt u hier

Eerdere jaarverslagen vindt u hier: 2016,  2017, 2018, 2019, 2020,  2021, 2022

 

Het bestuur van Education4Life

 Anneke Westerhof, voorzitter:

Sinds 2016 bestuurslid. Studeerde aan Prins Leopold Instituut voor Tropische geneeskunde en aan de Liverpool School of Tropical Medicine. Werkte in onder meer Namibia, Rwanda, Congo en Cambodja. Zij werkt sinds 2005 als onderzoeksverpleegkundige bij het RIVM.

"Tijdens mijn werk in Cambodja heb ik gezien hoe belangrijk het volgen van onderwijs is voor jongeren om verder te komen, het verwerven van kennis en vaardigheden is de sleutel naar een betere toekomst."

 

 

Eveline Soede, secretaris:

Sinds 2016 bestuurslid. Na verschillende opleidingen in de zorg werkt zij nu als gespecialiseerd verpleegkundige. Door haar betrokkenheid bij de mens en maatschappij, doet zij veel vrijwilligerswerk op divers gebied.

“Onderwijs volgen is één van de beste manieren om je te ontwikkelen. Beroepsonderwijs volgen is één van de krachtigste manieren om je talent te ontwikkelen in een vakgebied. Een beroep is de belangrijkste manier om in je eigen onderhoud te voorzien.

Alet Wijga, penningmeester:

Sinds 2016 bestuurslid. Studeerde aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine. Werkte in onder meer Tanzania, Nepal en India en van 1995 tot 2020 als onderzoeker bij het RIVM.

“Door m’n werk weet ik hoe belangrijk onderwijs is, ook voor een goede gezondheid. Zelfs in een welvarend land als Nederland leven hoog opgeleide mensen 6 jaar langer dan laag opgeleiden. In ontwikkelingslanden zijn die verschillen nog groter.”

Betrokken bij de stichting

 
Frans Schuurmans, landencoördinator
:

Studeerde economie en was tot zijn pensioen docent economie en management in het voortgezet onderwijs en bij avondopleidingen voor volwassenen.
“Vanuit mijn achtergrond en ervaring heb ik gezien dat het volgen van een vakopleiding belangrijk is om een maatschappelijke carrière op te bouwen”.